Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Från vilda och odlade örter lär du dig
göra salvor och tinkturer.

Kursen kommer att starta våren 2022, någon gång i april.
Man bestämmer tillsammans vid första tillfället när träffarna blir, så att alla kan närvara.
Kan ev bli så att man lägger någon träff på helgen.