Media & kommunikation

En kurs i hur du skapar en podcast.

Målet:
Deltagarna ska få grundläggande kunskap i hur man startar en pod. De ska få information om användbar mjukvara, hårdvara och även tips på förhållningssätt.

Innehåll:
Vi kommer att träffas 3 gånger.
Första träffen är en testa-på-dag. Vi börjar med en 60 min introduktion om vilka vi är och vad podcast är samt tips och strategier för att bibehålla intresse och energi i sina avsnitt. Efter det så får man testa Nördvänligt podcast utrustning i team om 3. När man inte testar utrustning så spenderar man sin tid med att brainstorma idéer för sin egna podcast. Vi avslutar med en gemensam reflektion.

Andra träffen blir en redigeringsdag där vi testar gratis mjukvara att redigera i. Vi börjar med en presentation av de viktigaste verktygen och har sedan en workshop där alla får testa att jobba med materialet man spelade in vid det tidigare kurstillfället. Dagen avslutas med reflektion.

Den tredje träffen så kommer vi gå genom uppladdningsalternativ och tips på vad man ska tänka på vid tillfället man laddar upp. Hur man ska formulera sig och hur bilder kan användas. Vi kommer också att gå genom lite tips på hårdvara. Kursen avslutas sen med en frågestund.

Studiematerial:
Vi kommer låna datorer, hörlurar och lokaler från SV dessutom studio och utrustning från Nördvänligt.

Ledarna:
Alexander och Christian startade som ett par nördiga bekanta med passion för att sprida nördighet och glädje, detta mynnade ut i en blomstrande vänskap och föreningen Nördvänligt. Skapandet är det viktigaste. Vi tar varje chans vi får till nya coola utmaningar, häng med!