Djur, natur & miljö

Peter Albrecht är certifierad inom permakultur och driver Villands Vångas Veganträdgård utanför Kristianstad. Han är trädgårdsmästare och humanekolog samt självhushållare och har använt och designat med permakultur i 8 år. Hör honom berätta om hur han ser på regenerativ odling och hur de praktiserar det på sin gård.

Lantbruket idag, Hållbart regenerativt lantbruk , Jordbruk som en lösning istället för en skapare av miljöproblem, Vilka miljöproblem kan vi påverka genom att odla mer hållbart? Vad är ett kretslopp och varför är det så viktigt att vi sluter dem?

15 min paus

Utan jorden inget på borden
Jordlära, Jordhälsa, Jorden näringsväv, Hur vi kan binda Co2, En frisk fungerande jord

Föreläsningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

VAR: Digitalt, länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 december 2021

Arrangör: Länsstyrelsen Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge