Röjsågskörkortet RA+RB

Röjsågskörkortet RA+RB

Djur, natur & jakt

Ta röjsågskörkortet som bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen.
Då blir ditt arbete säkert, roligt och mer effektivt.

Avgift: 3900 kr