Djur, natur & miljö

För dig som har egen skog eller som skulle vilja ha egen skog.
- Trädslag – Skogsskötsel – Skogsekonomi – Natur- och kulturmiljövård.

6 teoritillfällen och 4 utetillfällen (Raskamåla) under hösten 2020.

De första tre träffarna är redan bestämda med följande datum:
träff 1: 4/11 (18.00-20.30) inne
träff 2: 18/11 (18.00-20.30) inne
träff 3: 21/11 (9.30-13.00) ute

Lärobok: Skogsstyrelsens förlag: Grundbok för skogsbrukare ca pris: 350:- beställs av deltagarna själva. Boken kommer på två dagar.

Helen har ett förflutet som skogskonsulent på Skogsstyrelsen.