Djur, natur & miljö

För dig som har egen skog eller som skulle vilja ha egen skog.
- Trädslag – Skogsskötsel – Skogsekonomi – Natur- och kulturmiljövård.

6 teoritillfällen och 3 utetillfällen under hösten 2020.

Lärobok: Skogsstyrelsens förlag: Grundbok för skogsbrukare ca pris: 345:- beställs av deltagarna själva. Boken kommer på två dagar.

Helen har ett förflutet som skogskonsulent på Skogsstyrelsen.