Media & kommunikation

Vår skrivarcirkel har som mål att få oss att utveckla vårt skrivande genom att skriva, läsa och diskutera egna och varandras alster. Genom att ge och få konstruktiv kritik, uppmuntran och inspiration kommer vi vidare med den sorts skrifter vi själva väljer att arbeta med.

Syftet med cirkeln är i första hand att tillsammans med andra likasinnade träna upp färdigheter vad gäller att framföra sina tankar, känslor och historier. Vi skriver texter med olika sorters innehåll och med olika tidsomfång. Man kan skriva prosa eller dikter - allt efter tycke och smak.
Vid behov och efter önskemål kan vi också få hjälp med rent språkliga saker eller konstruktionsfrågor som vi som skribenter brottas med ibland.

Vi skriver hemma om ett i förväg givit tema (eller eget om man föredrar det) och väl på träffen
läser vi upp för varandra och får respons på det vi just läst och hört.
Temat kan vara allt från "En kärlekshistoria" till " Det var en mörk natt allt började...". Genre är efter eget tycke och smak.

Andra delen av träffen skriver vi en "kortskrivning" på plats med en gemensam uppgift.
Igen läser vi och pratar runt vad vi skrivit och kan på så sätt få inspiration att skriva vidare hemma eller vid annat tillfälle. Här kan det röra sig om att skriva till en bild, fortsätta en berättelse med en mening given eller stafettskrivning.

Ett perfekt språk är inte målet, men om deltagarna önskar det så kan vi träna på det också. Det viktigaste är att släppa loss skrivandets krafter och låta det blomma ut!

LEDARE:
Jag heter Bertil Andersson och har jobbat som lärare inom el i över 30 år. Som pensionär ville jag skriva något annat än tekniska texter och har därför gått skrivarkurser, vilket jag har uppskattat mycket.