Släktforskning

Släktforskning

Historia & Konsthistoria

Lär dig släktforska på Internet genom Arkiv Digital.

Som deltagare har du möjlighet att använda programmen på din hemdator under cirkelns gång mot en kostnad av 150 kr för ett 10 veckors elevabonnemang. Detta beställer du via oss.
Inloggningsuppgifter får du av ledaren.
Boken "Vägen till dina rötter" ingår i materialavgiften.