Historia & Konsthistoria

Vad gör man när det inte finns kyrkböcker?

Lektion 1
Genomgång hur jordeböcker och mantalslängder är uppbyggda.

Lektion 2
Hur letar man efter bouppteckningar?

Lektion 3
Hur söker man och vad kan man hitta i domböcker?

Lektion 4
Hur söker vi efter emigrerade släktingar i Amerika? En presentation av digitala sökresurser som är avgiftsbelagda.

Lektion 5
Släktforskning i Danmark och Finland. En snabbgenomgång av vilka digitala arkiv vi kan använda.

Upplägg
Varje lektion börjar med en kort genomgång av ett ämne därefter fri forskning. Möjlighet att få hjälp med egna frågor finns under hela kursen. Varje deltagare får själv välja och stå för eventuell kostnad för olika abonnemang som de vill använda utöver Riksarkivet som är kostnadsfritt och som kommer att användas vid flera genomgångar.