Djur, natur & miljö

Självhushållning är mer än bara odling. Och odling är mer än bara jord och gödsel. I den här föreläsningsserien med Ylvali och Dagar, kommer Ylvali att berätta hur du kommer igång med självhushållning av ettåriga och fleråriga grönsaker, hur du anlägger lättskötta odlingsbäddar utan att gräva och varför det är så bra att ha en skogsträdgård. Du får lära dig hur du börjar odla och vad man ska tänka på så som tex växtföljd, jord, gödsel och näring. Dagar visar på olika smarta avloppssystem och hur man kan skapa kretslopp och se sitt avloppsvatten som en resurs. Han kommer också att berätta om hållbara miljöanpassade avloppssystem för hushållet och visar hur han byggt sitt eget reningssystem för hushållets gråvatten.

Ylvali och Dagar från Groblad’s Permakultur har sedan starten 2009 försökt skapa en permakulturgård med smarta lösningar som harmonierar med naturen och samtidigt gynnar människornas välmående på platsen.

Ylvali har lång erfarenhet inom odling och håller online-kurser i ämnen som odling, skogsträdgårdsodling och hållbar livsstil. Hon är också utbildad beteendevetare med ett särskilt intresse för människors inre välmående och hur det kan kopplas till naturupplevelser.

Dagar jobbar just nu med gröna tak och stadsgrönska. Han är också utbildad inom byggnadsvård och är certifierad i Permakultur-design (PDC). Han är utbildad miljötekniker med särskilt intresse för hållbar utveckling och vattenfrågor.

Föreläsningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

VAR: Digitalt, länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 november 2021

Arrangör: Länsstyrelsen Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge