Språk

Välkommen till en kurs i Spanska fortsättning.
Kursen kommer att gå under dagtid.

Ledare för kursen är: Louise Otmalm