Transport

SRC (Short Range Certificate) - den äldre benämningen VHF

Att ha en VHF ombord och veta hur man skall använda och prata i den, är ett väldigt bra komplement till mobiltelefon eller när du inte har någon kontakt med land alls. Räckvidden med VHF är längre än med en mobil och dessutom får du fri tillgång till ex. väderprognoser, storm- och kulingvarningar, kostnadsfri direktkontakt till andra fartyg och båtar med VHF samt kanske allra viktigast; att kunna få hjälp om du kommer i sjönöd.
En VHF ombord - en säkerhet för dig!
Åldersgräns är 15 år.

KURSENS INNEHÅLL:
Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC m.m. samt nöd-, il- och varningstrafik. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt SRC-förhör vilket genomförs av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB) utnämnd förhörsförrättare. Eleven skall även göra ett praktiskt prov i simulator. Vid godkänt förhör får eleven ett sigill och stämpel i sin personliga NFB blå intygsbok. Vid detta förhör tar NFB ut en avgift om 625 kronor för förhöret samt ytterligare 65 kronor för den som behöver en ny intygsbok. Detta utöver kurskostnaden. Mer om vad som ingår i SRC kan du läsa om på NFBs hemsida.

MATERIAL:
Kompendium finns till försäljning för 100 kr, betalas direkt till ledaren.

LEDARE: Per Siebing, arbetat med sjöradiokommunikation på kustradiostationer, ombord, i Marinen som huvudlärare i GMDSS och nu tim-lärare på Linné-universitetet Kalmar Sjöfartshögskola. Är också förhörsförrättare i SRC (VHF) och LRC (kortvågscertifikat) för NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning. Även utbildad i pedagogik och utbildat mycket sjöfolk.

OBS!
Vi planerar även att starta en digital kurs, där de 4 första träffarna sker digitalt via Zoom och den sista träffen är i SV:s lokal i Karlskrona. Planerad start våren 2022.