Transport

Att ha en VHF (SRC) ombord och veta hur man skall använda och prata i den, är väldigt bra om du kommer i sjönöd. Inte minst när mobiltelefonens räckvidd inte räcker till eller batteriet i mobilen är oladdat.

Men, vad händer då om "skepparen" som alltid sköter SRC/VHF:en blir allvarligt sjuk eller kanske ramlar över bord? Att i ett sådant nöd-läge kunna skaffa hjälp över en VHF-radio, är ovärderligt.
Du som medseglare, familjemedlem eller vän, kan Du då skaffa hjälp?

Nu kan du får en kortare praktisk information om hur du sköter radion vid framför allt nöd, detta utan att genomföra en hel SRC/VHF-utbildning. Detta så att alla ombord känner sig tryggare om olyckan är framme.

En som kan VHF:en ombord - en säkerhet för er alla!

Föreläsning och information av Per Siebing, som har arbetat med sjöradiokommunikation på kustradiostationer, ombord, i Marinen som huvudlärare i GMDSS och nu tim-lärare på Linné-universitetet Kalmar Sjöfartshögskola. Är också förhörsförrättare i SRC (VHF) och LRC (kortvågscertifikat) för NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning. Även utbildad i pedagogik och utbildat mycket sjöfolk.

I första hand vänder sig denna föreläsning/information till dig som gått kursen VHF/SRC tidigare och som vill att din medseglare i båten ska kunna skaffa hjälp om det skulle hända något. Men självklart är även du som vill veta mera om VHF välkommen!