Språk

INNEHÅLL:
I kursen lägger vi vikten på att våga prata.
Är du inflyttad till Sverige och behöver träna på att prata svenska? Kanske kan det kännas jobbigt att prata när man är ovan och osäker?
Vi pratar svenska utifrån var och ens utgångsläge. Vi eftersträvar att lägga det på en nivå som passar alla deltagare.
Du lär dig grunderna i det svenska språket. När vi lär oss svenska använder vi händelser och ämnen från vardagen. På så sätt ökar även dina kunskaper om det svenska samhället.
I våra kurser är relationen mellan ledaren och deltagarna central, och det är viktigt att du känner dig trygg. Vi lär oss tillsammans och hjälper varandra framåt.

Kursens innehåll:
– Konversation
– Grammatik
– Läs- och hörförståelse

FÖRKUNSKAPER:
Inga tidigare kunskaper krävs.

LITTERATUR:
Vi anpassar oss efter deltagarnas behov och intresse. Ledarens egna material.

LEDARE:
Annette har arbetat med Språkvänner i Ronneby och undervisat i svenska för asylsökande. Pedagogik, språk och litteratur har alltid legat Anette varmt om hjärtat, hon läser mycket och är med i en läsecirkel sedan många år tillbaka.