Hälsa & välbefinnande

Coachande handledning - en meditativ cirkel i naturen.

Trädgårdsarbete som varvas med pauser för lugn och ro. Du tar hand om en rabatt som behöver just din kärlek. Det finns inga krav på att en bestämd uppgift ska slutföras vid en bestämd tidpunkt. Istället handlar det om att kunna säga nej.

Studieinslag vid varje tillfälle:

1. Hälsa och ta in dagens väder.
2. Bekanta sig med trädgården/ rabatten och välja sitt viloställe.
3. Bekanta sig med material, hink, knä-/sittskydd, spade, ogräsjärn, kratta, sekatör och pall.
4. Ta del av dagens uppgift.
5. Kombinera arbetet i rabatten med paus för tankar.
6. Gemensam fikapaus i stillhet och avsluta med pausvila.
7. Fortsätta arbetet i rabatten med paus för tankar.
8. Reflektera över dagen.

Ta med dig: trädgårdshandskar och öronproppar/ hörselkåpor

Viktigt att veta:
Kursen genomförs på ”Corona-säkert sätt”: Långa avstånd mellan de få deltagarna, alla bär egna handskar, sanerade redskap inför varje tillfälle och desinficerade tag-ytor samt toalett. Ledaren bär visir.

Vid frågor till Petra maila: petra.rydgren@gmail.com