Språk

Den här kursen är för dig som har lite förkunskaper.
Vi tränar på uttal och på att föra en enkel konversation.


Välkommen!