Trädgård, hus och hem

INNEHÅLL:
- Hur kan jag närma mig min egen inneboende skaparkraft?
- Hur utvecklar jag mitt eget kreativa utrymme?

Kursen förmedlar några grundläggande insikter inom den moderna kreativitetsforskningen och städar upp lite i fördomsskåpet kring begreppen kreativitet och skapande.

Kursen lär ut hur vi på ett både systematiskt och lekfullt sätt kan träna upp våra kreativa muskler och göra vår egen vardag och verklighet fylld av spänning och lusta.

Deltagarna lär sig några av de metoder som används i de skapande yrkena för att träna den kreativa blicken. Oavsett om du vill leva mera medvetet kreativ i din vardag, eller om du vill förverkliga ett projekt som du har drömt om länge, så kommer kursen att ge dig några konkreta verktyg för att sätta igång.

Kursen består av en föreläsningsdel, några studiebesök, och ett antal praktiska övningar som tar avstamp i deltagarnas egna kreativa projekt.

Vara kreativ hela livet är en kurs för alla åldrar. Kursen vänder sig till den som vill stärka sin egen inneboende kreativa energi.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs - men gärna en stor portion längtan, lust och nyfikenhet.

LEDARE;
Dagmar Nordberg är utbildat designer och arkitekt SIR/MSA. Hon har bl a jobbat som lärare på konsthögskolan för media och design, Hannover, och som utställningsproducent med prisbelönta utställningar på muséer runtom i Sverige och Europa.
Dagmar är bosatt i Blekinge skärgård och på hemmaplan har hon senast arbetat med utställningar på Marinmuseet i Karlskrona, Tingshuset i Sölvesborg och på Konstmuseet Martinssonska Gården i Karlshamn. Dagmar har de senaste fyra åren forskat kring begreppet kreativitet. Hon har en utbildning inom stresshantering och kreativitetsträning från NICABM-institutet i Massachusetts, USA.

Kursen startar under förutsättning att det blir tillräckligt med deltagare. Kontakta ditt SV kontor för mer information ang kursen.