Djur, natur & miljö

Vårens alla flyttfåglar – Fågelkurs för både nybörjare och de som redan börjat att titta på fåglar.

Kursen har som mål att du ska få en inblick hur vårsträcket ser ut under vårperioden mars-juni då miljontals fåglar anländer från sina övervintringslokaler. Redan i mars anländer de första stararna, sädesärlorna och trastarna. Änder passerar vår kust i stora antal. Under april fortsätter och kulminerar andsträcket och stora antal av olika tättingar m.fl. väller in i landet. Maj är den stora månaden för långväga gäster som sångare, flugsnappare och mindre trastfåglar som näktergal och rödstjärtar.
Vi kommer att under hela våren göra utflykter till lämpliga fågellokaler för att få se, och lära oss om, så många som möjligt av de arter som häckar här i landet. Vi kommer att ha 6 uteträffar
(varav en är en längre träff) och 3 inneträffar i SV:s lokaler.

25 mars - Innemöte
Vi tittar på bilder och pratar om vad man kan försvänta sig att se under mars-april. Det stora sjöfågelsträcket och de stora inflödena av trastar, rödhakar och järnsparvar m.fl. arter är sådant som står på listan under detta innemöte. När kommer fåglarna? Vid vilket väder kan man förvänta sig många anländande fåglar? Hur skiljer man snarlika arter åt? Dessa och många andra frågor är sådant som vi tar upp på detta första möte.

Lörd. 3 april – Utflykt
Beroende på vindriktning åker vi till antingen Uttorp på Sturkö eller Lindö söder om Ronneby. Här hoppas vi få se mängder av ejder och andra änder samt skärfläckor och storspovar som är på väg norrut. Även insträckande sädesärlor och andra tättingar kan komma att ses om vindarna är gynnsamma.

8 april – Innemöte
En hektiskt tid i fågelvärlden står för dörren. Från och med nu anländer fåglar i en strid ström ända fram till slutet på maj. Vi kikar lite på vilka arter som väntas och när vi kan förvänta att de kommer. Vi kommer också att lära oss mer om fågelläten och hur vi skiljer arter som kan vara lika i fält.

11 april – Utflykt till Torhamns udde
Nu har vi kommit till tiden då inflödet av småfåglar börjar komma igång på allvar. Längs stränder kan vi hitta strandpipare, skärfläckor, enkelbeckasiner och andra tidiga vadare. Krickor, bläsänder och andra änder har sedan någon vecka tillbaka anlänt från övervintringslokalerna och bland buskar och träd hittar vi rödhakar, kungsfåglar och andra tidiga tättingar.

22 april - Innemöte
Denna gång kikar vi på sångare och andra småfåglar som kommer nu i månadsskiftet april/maj. Många arter och en del fågelsång blir det.

Söndag 2 maj – Utflykt till 3 ställen i östra Blekinge.
Nu har de första flugsnapparna och de första sångarna anlänt. Fler arter vadare kan ses längs stränderna. Vi besöker en trio av fågellokaler för att se några av de första individerna från olika fågelfamiljer som anländer i månadsskiftet april-maj. Det blir garanterat en hel del fågelsång som många gånger är ett säkert sätt att identifiera snarlika arter.

Sönd. 9 maj – Utflykt men inriktning på sjungande fåglar
Nu är det verkligen prime time när det gäller häckande tättingar av olika slag. Förutom alla flugsnappare, rödstjärtar och sångare som har anlänt den senaste veckan så kulminerar också sträcket av nordliga fåglar som blåhakar, ringtrastar och vadarfåglar på väg mot tundran och fjällvärlden. Vi kommer att få se och höra åtskilliga arter som lämnade landet i augusti-september förra året och som nu åter är på plats. Vi kommer att gå en tur där vi passerar olika biotoper från strandäng till hagmark och genom gles lövskog. Räkna med många nya arter för året!

Lörd. 22 maj
Längre utflykt ca. 05.30-11.30
Nu börjar de sista flyttfåglarna också anlända. Vi är på plats tidigt, som sig bör en dag som denna, för att se och höra mängder av fåglar som nu är på plats.

Lörd. 5 juni – Avslutning med kvällstur och nattskärrespel (20.30-23.30)
Spelande nattskärror och morkullor står på programmet denna kväll. Innan det skymmer är vi på plats för att se morkullor som flyger på sina inrutade sträckor och därefter besöker vi en lokal där nattskärrorna brukar spela när det börjar mörkna. Mellan de båda lokalerna stannar vi till kort i Hallarumsviken för att lyssna efter nattaktiva sångare.

Har du ingen egen bil finns det möjlighet för samåkning.

Ledare: Tony Svensson, vill du läsa mer om Tony kan du gå in på
http://www.naturreportage.se/kurser_21/startsida_kurser_21.htm