Trädgård, hus och hem

Ympning börjar bli ett bortglömt hantverk.

Kursen vänder sig till dig som vill börja odla frukt i din trädgård eller vill utvidga din odling av frukt.
Den vänder sig också till lantbrukare som vill öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, såsom åkerholmar, åkerkanter och även för jägare som vill utfodra vilda djur.

Plats: Blekinge Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby.

I deltagaravgiften ingår 3 st fruktträd som deltagarna får ta med sig hem.
Kom ihåg att ett 2-årigt fruktträd kostar ca 600 kr i ett Garden Center.

INNEHÅLL:
- Genomgång av olika metoder av ympning och okulering.
- Demonstration av knivar, ympvax, gummiband mm.
- Egen ympning av 3 st. fruktträd som deltagarna får ta med sig hem.
- Inköp av knivar, sekatörer, övrigt ympningsmaterial, ympkvistar, flera grundstammar etc. för egen ympning, kan göras på plats. Enkla böcker med bilder finns också att köpa.

LEDARE:
Kursledare är Hortonom Mats Martinsson.