Trädgård, hus och hem

Ympning börjar bli ett bortglömt hantverk.

Kursen vänder sig till dig som vill börja odla frukt i din trädgård eller vill utvidga din odling av frukt.
Den vänder sig också till lantbrukare som vill öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, såsom åkerholmar, åkerkanter och även för jägare som vill utfodra vilda djur.

Datum för kursen är ännu inte bestämt men kursen kommer att hållas vid ett tillfälle under perioden den 15/3 – 15/4, kl 18:00 till ca 21:00.
Plats: Blekinge Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby.

OBS! Anmälan till kursen måste göras senast den 1 december eftersom grundstammarna måste beställas i god tid innan kursen!

I deltagaravgiften ingår 3 st fruktträd som deltagarna får ta med sig hem.
Kom ihåg att ett 2-årigt fruktträd kostar ca 600 kr i ett Garden Center.

INNEHÅLL:
- Genomgång av olika metoder av ympning och okulering.
- Demonstration av knivar, ympvax, gummiband mm.
- Egen ympning av 3 st. fruktträd som deltagarna får ta med sig hem.
- Inköp av knivar, sekatörer, övrigt ympningsmaterial, ympkvistar, flera grundstammar etc. för egen ympning, kan göras på plats. Enkla böcker med bilder finns också att köpa.

LEDARE:
Kursledare är Hortonom Mats Martinsson.