Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Arbetsmarknadsnära insatser s.k. AMNI-kurser kom till för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för tex behöva byta bransch. Tanken med dessa är att ge möjligheter för människor att vara bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Omfattning: Moduluppbyggd komplett och skräddarsydd yrkessvenska i grupp, Varje modul innehåller mellan 40 studietimmar.

Nivå: A1 - C2

Mål: Följer Europarådets referensram och riktlinjer för språk och dess bedömningsskala A1 –C2.

Målgrupp: Personal i olika befattningar som behöver kunna språket i olika arbetsrelaterade situationer.

Ledare: Våra ledare har stor pedagogisk erfarenhet, arbetserfarenhet samt innehar akademisk examen.

Lite ur innehållet: Läs- och hörförståelse, grammatik och ordförråd, muntlig presentation, skriftlig produktion, patientbemötande och samtal, uttalsövningar, egna önskemål.

Kontakta oss för mer information:
Utbildningar för företag och förvaltning
Växel: 0771–210 400 Direkt: 0454-30 61 60

Lite information kring kursen:
Tid: Torsdagar, klockan 1500 -1630
Plats: Distansutbildning
Kostnad: Kostnadsfri
Anmäl dig på denna sidan!