Tillbaka

SV Blekinge stämma 2017

Kallelse till ordinarie stämma!

I enlighet med stadgarna skall ordinarie stämma hållas innan utgången av mars månad. SV Blekinge håller sin ordinarie stämma enligt följande:

Datum: 30 mars 2017
Tid: kl. 18.00
Plats: Sölvesborgs Golfklubb

Program
- Styrelsen hälsar välkomna.
- Stämman genomförs i enlighet med stämmohandlingarna.
- Utdelning av SV Blekinges Kulturpris 2016.
- Avslutning med mat och dryck.

Ombud har anmäls skriftligen till Jesper Rehn, senast den 12 mars.

I enlighet med stämmobeslut 2013 finns samtliga handlingar till stämman tillgängliga här på vår webbplats från och med den 16 mars.

1. Dagordning
2. Förhandlingsordning
3. Verksamhetsberättelse 2015
4. Verksamhetsberättelse 2016
5. Årsbokslut 2015
6. Årsbokslut 2016
7. Revisionsberättelse 2016
8. Budget 2017
9. Verksamhetsplan 2016
10. Verksamhetsplan 2017
11. Förslag valberedningen 2017
12. Arvoden 2017

Eventuella motioner till stämman har sänds till avdelningsstyrelsen senast den 27 februari.

Ombud till stämma är enligt stadgarna följande:
a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift,


Varmt välkommen!

Jesper Rehn
Ordförande
0708 - 35 13 76