Tillbaka

Kulturpris 2020

Känner du till någon eller några i en grupp som visat framstående förmåga och varit nyskapande inom det kulturella området under år 2019 ?

Skicka till oss en skriftlig motivering varför han/hon eller de ska bli årets kulturpristagare.

Priset består av en penninggåva och ett konsthantverk till ett värde av ca 15 000 kr.

Nomineringen ska vara tillhanda senast den 25/5 2020 till:
elaine.lindeborg@sv.se
eller
SV Blekinge
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona

Mer information om SV Blekinges kulturpris

Bakgrund
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge genomförde en omorganisation vid årsskiftet 2011-2012 och tidigare avdelningar inom Blekinge län bildade en ny avdelning, gemensam för Blekinge län (SV Blekinge). I vissa av de tidigare avdelningar utdelades olika former av kulturpris.

Syfte och vem kan få priset
Kulturpriset är en hedersbetygelse i form av ett konsthantverk från någon del av SV Blekinges verksamheter samt en penninggåva till person eller grupp som visat framstående förmåga på ett nyskapande sätt eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området inom Blekinge län. Kulturpriset kan, om styrelsen så beslutar att delas mellan två personer.

Förslag till mottagare av kulturpriset kan lämnas av alla privatpersoner boende i Blekinge. Med förslaget skall finnas en skriftlig motivering till varför den nominerade ska utses till kulturpristagare. Med förslaget skall även finnas kontaktuppgifter till mottagaren.

Avdelningsstyrelsen utser mottagare
SV Blekinges avdelningsstyrelse beslutar om mottagare av priset och beslutet kan ej överklagas. En jury bestående av presidiet och avdelningschef har till uppgift att föreslå mottagare av kulturpriset samt motivering till avdelningsstyrelsen. Juryn ska eftersträva att yngre och äldre kulturpristagare föreslås. Juryn ska för styrelsen presentera, om möjligt, flera förslag på kulturpristagare. Jurys möten ska dokumenteras.
Förtroendevald i SV Blekinges avdelningsstyrelse samt anställd avdelningschef kan ej nomineras till mottagare av priset.
Priset skall utdelas årligen vid en tid och med ett skattefritt belopp som styrelsen beslutar.