Tillbaka

SV Blekinge Kulturpris

Känner du till någon eller några i en grupp som visat framstående förmåga och varit nyskapande inom det kulturella området?

Skicka in en skriftlig motivering till varför han/hon eller de ska bli årets kulturpristagare!

Priset består av en penninggåva och ett konsthantverk till ett värde av ca 15 000 kr.

Nomineringen skall vara oss tillhanda senast den 5 juni 2018 till elaine.lindeborg@sv.se eller 

SV Blekinge
Avdelningschef
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona

Till nomineringen bifogas:
Motivering till varför den nominerade ska utses till kulturpristagare. Beskrivning av den nominerades verksamhet och insatser. Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren.