Om SV

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
SV är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet. SVs folkbildningsuppdrag utgår från SVs stadgar och Strategiska utvecklingsplan.

SV grundades 1967 av Centerpartiet, Folkpartiet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Dessa tre är SVs grundorganisationer. Förbundet Vi Unga är SVs ungdomsorganisation.

Vår vision förverkligas genom att SV som folkbildningsaktör erbjuder kreativa mötesplatser såväl för den enskilda människan som för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

SVs värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.