StyrelseFr.v: Ingrid Hermansson, Sofia Hidling, Börje Thuresson, Jesper Bengtsson, Jesper Rehn, Mikael Andersson, Yannick Luomala.

Jesper Rehn Ordförande  
Sofia Hidling 1:e vice ordf. (LRF)  
Ingrid Hermansson 2:a vice ordf.  
Yannick Luomala Centerpartiet  
Mikael Augustsson Liberalerna  
Jessica Persson Ledamot  
Börje Thuresson    
Jesper Bengtsson    
     
     
     
Marie Welin, PWC Auktoriserad revisor  
Kristin Lundberg Revisor  
  Revisor  
     
Arvid Edvardsson Ersättare revisor  
Ulla Bergqvist Ersättare revisor