Förberedande utbildning - test inför AUB trädgård, djurhållning och lantbruk

Gröna näringar är ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs och har sin bas inom jord, skog, trädgård och i olika landsbygdsmiljöer.

Förberedande test med specifik yrkesinriktning inför AUB
Detta är en förberedande utbildning (FUB) för dig som vill veta mer om de arbeten och utbildningar som finns inom ett specifikt yrkesområde.

Utbildningen ger dig en inblick i de olika yrkena att tillgå inom yrkesinriktningarna - trädgård, djurhållning och lantbruk. Hos oss får du testa på de olika yrkena och inriktningarna som finns inför olika  arbetsmarknadsutbildningar (AUB).

FUB:en är uppdelad i moduler:

Modul 1-3: Inom inriktningarns trädgård, djurhållning eller lantbruk får du testa och ”prova på” olika delar och på så sätt bilda dig en egen uppfattning kring de olika spår som finns inom dessa. Det sker ute i verkliga miljöer tillsammans med kunniga handledare genom studiebesök och praktisk träning.

Modul 4: Här går vi igenom vilka dina förutsättningar är och hur din studieförmåga ser ut, samt vilka kompetenser och styrkor du har som person. 

Utbildningen kommer att ge dig en individuell studie- och handlingsplan. Upplägget är flexibelt och kan variera beroende på individuella anpassningar.

Utbildningen är mycket branschfokuserad. Vilket innebär att du gör många studiebesök ute i reell miljö. Det kommer även att bli många föreläsningar, workshops och grupparbeten med fokus på näringen.

Har du ett brinnande intresse och de förutsättningar som krävs efter slutförd utbildning, kommer vi att rekommendera dig till en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning inom trädgård, skog eller lantbruk.

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen inom näringen och dess olika delar/inriktningar och yrkesutgångar. Du ska få en bra bild av vad som krävs för att kunna verka inom branschen. När du avslutad utbildning kommer du att veta mer om både branschkrav och om vilka utbildningsmöjligheter som finns både lokalt och regionalt för att gå vidare med ditt val av yrkesinriktning.

Målet är att utbildningen ska medverka till att ge dig:

• Välunderbyggda beslut om ditt studie- och yrkesval
• Studietekniska färdigheter och utröna vilken lärstil om passar dig
• En introduktion till yrkesutbildningen
• Validering av redan befintliga kunskaper och kompetenser
• En väl underbyggd studie - och handlingsplan med mål samt aktiviteter för ditt framtida yrkesval och yrkesutbildning

För vem passar utbildningen?
Utbildningen är till för dig som är arbetslös och nyfiken på hur det är att jobba inom den Gröna näringen - Trädgård, djurhållning eller inom lantbruk.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga

Språkkunskaper?
SFI på en D nivå, möjlighet att studera SFI/Yrkessvenska på halvtid finns under programtiden om önskas. Vi gör även nivåbedömningar i svenska språket under utbildningen.

Är du intresserad?
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen i Regionen Skåne/Blekinge/Småland

Omfattning:
Heltid

Längd:
3 veckor

Film från FUB gjord av Anne-Li Foerster:

Starter för FUB - trädgård, skog och lantbruk hittar du här!

Broschyr - Gröna Näringar förberedande utbildning

Broschyr - TRÄDGÅRD Arbetsmarknadsutbildning Ung

Bildgalleri från tidigare kruser


För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller via e-post carina.lindstrom@sv.se.