Start för förberedande utbildning

SV bedriver tillsammans med Arbetsförmedlingen Förberedande utbildningen (FUB) - Trädgård

Start gällande FUB -Trädgård samt informationsmöten VT 2018:
Start FUB - Trädgård - Lund den 19/2-2018
Utbildningstillfälles Id nr: 204 876

Studiebesök/infomöten - Anmälan krävs!
Lund den 13/2-2018 klockan 1400 på Glimmervägen 6  i Lund, anmälan senast den12/2-2018 till Carina Lindström, carina.lindstrom@sv.se

Är du intresserad och vill du veta mer om FUB - Trädgård kontakta:
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge
Carina Lindström - Uppdragsverksamheten
Vxl: 0771-210 400 Tfn: 0454-30 61 60
Mobil/Sms: 076-7760209
E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Hvilan Utbildning AB
Kontakta: Hvilan Utbildning AB, Elsa Dahlrot, elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se 
tfn: 040-46 37 48 www.hvilanutbildning.se