Leanspel - ett verktyg för förståelse och motivation för verksamhetsutveckling

Leanspel

Vad är LEAN?
Lean är en kultur och ett förhållningssätt som bygger på att se helheten och att få ett system att fungera optimalt. Det handlar om att i praktisk handling omsätta resurseffektiva tankesätt och principer. Att skapa värde, engagemang, eliminera slöseri i alla former samt tillämpa lagarbete och standardiserade arbetssätt. Producera det kunden vill ha genom skapa kvalitet i varje led och att arbeta med ständiga förbättringar.


När kan Leanspel göra nytta?
Spelet är utmärkt att göra vid uppstart av ett förbättringsarbete eller omorganisationer där nytt arbetssätt fordras.

• Att ge arbetet kraft och riktning i början av en förändringsprocess.
• Att frigöra energi, kreativitet och handlingskraft i processer eller projekt som av någon anledning avstannat eller stött på oväntade hinder
• Insikt i vinsten att skapa värde och eliminera slöseri.
• Att föra fungerande verksamhet till en högre nivå, nästa steg eller nya ställningstaganden
• Att bryta negativa mönster där människor klagar och skyller på varandra och i stället hantera problemen på ett ansvarsfullt sätt

Resultatet
Efter spelet har deltagarna fått en insikt i hur de viktigt det är att kommunicera, ha vetskap om processer, ha gemensamt mål och vikten av att samarbeta. De får även verktyg för att arbeta kvalitetssäkrat och effektivt.

”Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot att segra i konkurrensen” Taiichi Ohno, produktansvarig på Toyota

Omfattning:
3 tillfällen

Ledare:
Marie Kullving

För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se.