The future café

Vill du skapa inspiration och engagemang där du arbetar?

Vill du ha verktyg för att starta, driva och fullfölj förbättringsprocesser?

Vill du föra in energi i stelnande arbetsformer?

Vill du utveckla ditt ledarskap?

The Future Café

För att arbeta tillsammans på ett meningsfullt och engagerande sätt i grupper behövs bra metoder och fungerande verktyg. The Future Café metoden erbjuder ett sådant verktyg.

The Future Café metoden är en strukturerad, dialogbaserad process som syftar till att skapa och manifestera en mer meningsfull framtid. Workshopen vägleder människor till att bygga gemensam grund och att i en visionär anda upptäcka inspirerande framtidsmöjligheter, samt frigöra kraft och engagemang att gå från ord till handling.

Metoden

The Future Café-metoden bygger på en logisk struktur som lockar fram de inre drivkrafterna hos människor och förbereder dem för att själva vara del i en förändring. Future Café arrangeras oftast som en workshop, en process i sex steg utefter ett utvalt tema.

I en Future Café-workshop ges deltagarna chansen att tillsammans utforska nulägets fungerande och utmanande sidor, utveckla önskvärda framtidsmöjligheter och framtida förändringar och gå från ord till handling.

När kan The Future Café workshop metod användas?

Metoden kan användas i alla skeden av en process och i såväl små som stora grupper och kan ha olika syften, exempelvis:

  • att ge arbetet kraft och riktning i början av en förändringsprocess eller att underlätta för människor att medverka i en redan pågående förändringsprocess;
  • att frigöra energi, kreativitet och handlingskraft i processer eller projekt som av någon anledning avstannat eller stött på oväntade hinder
  • att föra fungerande verksamhet till en högre nivå, nästa steg eller nya ställningstaganden;
  • att bygga en stark gemensam grund i en grupp eller mellan grupper, avdelningar eller organisationer som behöver samarbeta
  • att bryta negativa mönster där människor klagar och skyller på varandra och i stället hantera problemen på ett ansvarsfullt sätt
  • att samla ihop erfarenheter och lära av varandra

Hur många deltagare kan det vara?

Antalet deltagare är valfritt, ju fler desto bättre dynamik. Jag har erfarenhet av 40 personer, vilket fungerade alldeles utmärkt.

Hur lång tid behövs?

Workshopen tar en halv till en dagberoende på temat och antalet personer, om personerna känner varandra eller ej.

Resultatet

Resultatet dokumenteras för att sedan användas som en handlingsplan för att säkra resultatet av workshopen. Jag ger även coaching och handledning i fortsatt arbete om så önskas.

Ledare: Marie Kullving