Tillbaka

Återstart av föreningsverksamheten efter pandemin

Är ni på gång med att återstarta verksamheten i föreningarna efter pandemin? En hjälp i det gemensamma arbetet kan vara att ställa de rätta frågorna.

Här hittar ni en enkel dialogduk som kan vara ett sätt att komma igång med planering.

Ladda ner och skriv ut - eller använd frågorna direkt som stöd i ert arbete.

Ta gärna kontakt med din verksamhetsutveklare hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna. Våra kontatuppgifter hittar du här. 

Ladda ner dialogduken här:

sfvs_dialogduk_återstart färg_tryck.pdf