Tillbaka

Summer Camp 2017

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar summer camp på flera ställen i Dalarna.

Summer Camp i Borlänge i samarbete med Cozmoz Arena

DJ - lär dig grunderna i hur man blir en DJ
Artwork/målning – kreativt skapande
Prodstudion - lär dig arbeta i studio, lägga in beats och göra inspelning
Rap - Skriv din egen text och lär dig grunderna i hur man rappar
Breakdance - Lär dig grunderna i breakdance
Dancehall – lär dig grunderna i dancehall
Somalisk dans – lär dig grunderna i dhaanto 

 

Summer Camp i Orsa i samarbete med Ungdomens Hus

DJ - lär dig grunderna i hur man blir en DJ
Artwork & målning
Prodstudio - lär dig arbeta i studio, inspelning och skapa beats
Rap - Skriv din egen text och lär dig grunderna i hur man rappar
Breakdance - Lär dig grunderna i breakdance
Legorobotverkstad - Vi lär oss programmera och bygga legorobotar


UNITY DALARNA–HIPHOP SOM FOLKBILDNING
Folkbildningens metoder ger unga en arena för att utveckla sig själv och sina intressen. Hiphopen ger förutsättningar för unga att använda sitt kreativa skapande för att själva påverka sin situation i en positiv riktning. Vi använder hiphopkulturen för att stärka unga i förändring och utveckling av både den egna situationen och samhället.

Här används hiphopkulturen som metod för att skapa lokal mötesplats, då stimulerar vi kreativa processer och stärker individen att påverka sin livssituation. Aktiviteterna kan handla om allt från eget utvecklande av musik och dans, till utbildning i arrangörskap, filmproduktion och kulturentreprenörskap.

Genom verksamheten i form av studiecirklar hindrar vi diskriminering och utanförskap, och istället främja lärande, mångfald, delaktighet och samhällsengagemang.

Med hiphopkulturen når vi unga människor som på något sätt befinner sig i utanförskap.

För att samarbeta med oss startar man en studiecirkel. Att starta studiecirkel kostar ingenting–vårt jobb är att hjälpa människor att mötas och utvecklas tillsammans. Allt du behöver göra är att kontakta oss!

Vi verkar för en inkluderande kultur och ses som ett verktyg för social integration av alla slag. Därför är alla välkomna att vara en del utav vår verksamhet, oberoende utav konstnärliga färdigheter, politisk eller religiös övertygelse, härkomst eller sexuell läggning. Unity Dalarna, Studieförbundet Vuxenskolan organiserar folkbildning i samarbete med fritidsgårdar, föreningar och organisationer på flera håll i Dalarna, men även i flera delar utav landet.

Vår verksamhet och dess deltagare driver cirklar, projekt, arrangerar events och erbjuder workshops, antingen i mindre konstellationer eller i större samarbeten.