Hantverk & konst

För Dig som är intresserad och alltid har velat prova på eller för Dig som redan har målat lite och vill lära Dig mer.
Kontakta Marianne Forngren 070-3074973