Du som tidigare var aktiv i väntjänsten och du som också vill vara till stöd för och hjälpa någon medmänniska i din närhet, välkomna till SPFs lokaler på Åsgatan 37 (gamla stadshotellet)
Torsdagen den 12 december kl 13.00
Vi kommer att berätta om projektet ”Aldrig ensam” över en kopp kaffe och visa ett material som kan hjälpa till i arbetet med att nå dem som upplever en ofrivillig ensamhet.

Obs! Anmälan senast 1 december .