Ingen start i vår pga av corona, vi återkommer med nytt datum längre fram

Är du anhörig till barn eller ungdom under 18 år med neuropsykiatrisk
funktionsvariation? Ex. ADHD, ADD, Autism och Asperger
Välkommen att träffa andra i liknande situation.
Vi samtalar och utbyter erfarenheter och stöttar varandra.

Start: 15/3 kl 15-16.30, vi träffas en gång i månaden
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Järnvägsgatan 22, ingång från Vasagatan.
Ingen avgift, 4-5 träffar

Vid frågor ring SV 0248-122 90

Sker i samarbete med Anhörigstöd, Rättviks Kommun