Detta är en kväll för dig som vill veta lite mera om vad det innebär att vara med i en förenings styrelse.

Innehåll:
- Så fungerar en förening
- Vad är styrelsens roll och uppgift
- Ditt ansvar som styrelsemedlem
- Lite om föreningsekonomi
- Här kan du lära mer

Dessa inspirationskurser är kostnadsfria för ledare och deltagare i SVs
verksamhet samt för personer som är verksamma i
organisationer som samverkar med SV.

Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och då tar vi ut en avgift på 300 kr per kurs.

Vi bjuder på enklare fika under kvällen
Meddela eventuellt behov av specialkost när du anmäler dig.