Syftet är att tillsammans titta på bilder och öva upp förmågan att läsa bild för att kunna använda tankesättet i sitt eget fotograferande och berätta sin story.
Förmiddagen är mestadels teoretisk och under eftermiddagen får kursdeltagarna ett fotografiskt uppdrag att lösa.

Lördag– start 6/4 kl 10:00 – 17:00
Cirkelledare: Henrik Hanson är verksam som fotograf och nyhetsförmedlare sedan många år.
Lokal: Fornby folkhögskola, Östflygeln