Hantverk & konst

Inger Widhja besöker Falun för en berättarkväll, tillsammans med Falu Hemslöjdsförening.

Berättarkvällen kommer att handla om kvinnan i det förindustriella samhället med fokus på allmogemiljö, från vaggan till graven. Inger säger så här om sin föreläsning
"På ca en timma kan man ju inte ge en uttömmande rättvisa till alla kvinnor så det får bli ett axplock."

Inger har arbetat på ett av Västra Götalands regionmuseer, Västergötlands museum, och flera år som hemslöjdskonsulent. Hennes gebit är i första hand etnolog med textil inriktning.

Falu Hemslöjdsförening bjuder in till denna berättarkväll.
Kostnadsfri för medlemmar i föreningen. Ange medlemsskap i noteringar vid anmälan.