Djur, natur & miljö


Litteratur: Mina första år som biodlare (SBR)
Kursplan: Fem teorikvällar (18.30-20.30) och fyra bigårdsbesök i maj-augusti

Henrik Permalm som leder cirkeln har varit biodlare sedan 1956.

1 apr Introduktion. Översikt av bisamhällets funktioner
8 apr Binas levnadsförlopp, anatomi, kupor, redskap
15 apr Året i bigården - Vinterarbete, Vårkontroll. De första
ingreppen. Tillsyn under vår och försommar.

22 apr Året i bigården - Svärmar, avläggare, drottningkontroll,
drottningtillsättning, yngeluppflyttning mm. Skattning och
honungshantering

29 apr Höst- Invintring. Bisjukdomar, Bitillsyn, Lagstiftning
Lars Ekvall medverkar

maj -
augusti
C:a fyra bigårdsbesök (datum beroende av vädret)
Kallelse skickas på epost någon dag i förväg