Biodling fortsättning Avesta

Biodling fortsättning Avesta

Trädgård, hus och hem

Biodling fortsättning vänder sig till de som gått nybörjarkursen eller till andra som vill repetera redan förvärvade kunskaper. Här ingår både teori och praktik i kursledarens och kursdeltagarnas bigårdar.