Trädgård, hus och hem

Välkommen på kurs i biologisk odling.
Söndagar från kl. 14-17

Medtag eget fika.

Träff 1, Vi bygger upp odlingslåda-bädd. Fika och diskussion
Träff 2, Vi sår och skolar om plantor. Fika och diskussion
Träff 3, Vi bygger kompost och tittar på jordelivet. Fika och diskussion
Träff 4, Vi rensar ogräs och tittar på insekter. Fika och diskussion
Träff 5, Vad är en ”biotop” Fika och diskussion

Som rovinsekter och skadeinsekter. Fåglar, ogräs och nyttoogräs, nordiska bin (i Topplistkupor) och andra pollinerare runt om dig.

VI återkommer med startdatum så fort kursen är fulltecknad.