Humaniora

Välkommen till en bokcirkel som ges i samarbete med SPF Seniorerna Borlänge.
Grupper bestämmer vilka böcker som vi läser under året. Vi träffas en gång i månaden och samtalas kring våra lästa upplevelser, reflektioner och erfarenheter.

Datum för träffarna är: Datum: 13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december samt 17 januari 2019.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Borlänge.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Borlänge via deras hemsida eller direkt på följande länk:
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-borlange/bli-medlem/