Dans

Lär dig dansa bugg med mycket trevlig och behagligt avslappnad förning, perfekt för seniorer (den används också av vana dansare i alla åldrar).
Tekniken gör att båda inom paret känner sig delaktiga i dansen, och den är mycket skonsam för axlar och armar.

Vi eftersträvar någorlunda jämna par. Paranmälan har förtur, ange din danspartners namn i meddelanderutan nedan (danspartnern ska också anmäla sig, och ange ditt namn i meddelanderutan). Ni väljer sedan på plats, ifall ni vill dansa enbart med egen partner, eller byta runt med övriga deltagare.

Singelanmälda antas vartefter vi får in jämna par. Ange din dansroll: ”För”/”Följer”/”Flexibel” i meddelanderutan nedan (om du anger ”Flexibel” får du förtur till kursen, och blir tilldelad en dansroll).

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap i SPF är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun 023-690 45.