Pedagogik

Välkommen till cirkelledarutbildning för dig som är eller vill leda cirklar inom teori, samtal eller dokumentation tillsammans med oss på Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna. Det kan vara olika språk, teorikurser där ni lär er om något ämne tillsammans, dokumentation, samtalscirklar eller där fokus ligger på diskussion.

Under denna kväll får du veta mer om och introduktion kring:
- Rollen som ledare i SV
- Studiecirkelns pedagogik och metodik
- Folkbildningens idé
- Metoder för lärande anpassade till ditt ämne

Ni ges tid till erfarenhetsutbyte och möjlighet att tipsa varandra kring cirkelledarens roll.

Välkommen med din anmälan!

Vi erbjuder även en cirkelledarutbildning för dig som leder cirklar inom praktiska ämnen. Den ges i Rättvik den 12 november.