Pedagogik

Att vara cirkelledare kan vara både ett jobb och ett hedersuppdrag. Vilka förutsättningarna än är för ditt uppdrag som ledare så behöver du känna tydlighet och trygghet i denna roll.

Våra cirkelledare är våra viktigaste medarbetare. Utan er skulle vi inte kunna ha några studiecirklar eller kurser! För att säkerställa kvalitet, kompetens och för att rusta er så att ni kan göra ert arbete på bästa sätt håller vi olika typer av kursledarutbildningar.

Vår basutbildning för alla kursledare:
Grundutbildning 3 timmar.
Innehåller kunskap om Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och vår värdegrund, folkbildningskunskap, studiecirkelns pedagogik, förutsättningar för delaktighet, arbetssätt och ledarrollen.

Detta är för dig som vill hålla kurser eller redan håller kurser inom SV i Dalarna och inte genomgått grundutbildningen ännu.