Dålig stämning - Dalfolkets sanna berättelser om vuxenmobbning

Dålig stämning - Dalfolkets sanna berättelser om vuxenmobbning

Dålig stämning
När chefen hittar något Erik gjort fel säger hon det högt så att alla hör… Kollegorna tystnar när Stina kommer in i lunchrummet… När Linda ska berätta något för sina kollegor lyssnar de inte. Och chefen säger att lite måste man väl ändå tåla. Det var säkert bara på skämt.
Den sorgliga sanningen är att 700 000 svenskar varje kväll går till sängs med ont i magen, ångest och sömnsvårigheter inför morgondagen. Tvätteriarbetare, specialpedagoger, badhuspersonal, livsmedelsinspektörer… Orsaken kallas vuxenmobbning.
Människan är människans varg sägs det. Vi är ett blodtörstigt släkte. Vittrar vi svaghet i vår omgivning hugger vi till. Det verkar som vi alltid måste ha nån att trycka ned. För dom runtomkring finns bara två alternativ; delta eller ta avstånd. Matar du också vargen?
Dålig stämning bygger på intervjuer med människor i Dalarna och deras upplevelser av vuxenmobbning.
Upplägg:
Första träffen 5/3, läsning av pjäs. Dalateatern närvarar med personal som håller i läsning samt informerar om Dalateatern sin verksamhet och aktuell pjäs. Läsning av delar av pjäsen samt samtal om innehållet. Dalateatern har med sig lånemanus till läsningen. Vill deltagarna ha egna manus att läsa vidare mailas detta till berörda. Deltagarna ges möjlighet att sälja biljetter till rabatterat pris via en länk som Dalateatern generar via mail efter denna träff.
Andra träffen 12/3, föreläsning och samtal av aktuellt ämne.
Tredje träffen 17/3, Se föreställningen och träff med ensemble efter föreställningen.
Fjärde träffen 26/3 Samtal och reflektion kring föreställningen samt utvärdering och eventuell fortsatt engagemang i studiecirkelgruppen.