Språk

DALSKA är samlingsnamnet på de gamla bygdemålen i norr om Siljan. Lokala små variationer finns.
Ett antal kurser har nu ordnats via Studieförbundet Vuxenskolan. Grundkurs i Dalska, Våmhus-Dalska (våmhusmål) och Färnäs-dalska (färnäsmål).
Denna grundkurs är för dig som är nybörjare i Dalska

Kursen uppskjuten till 2021 pga pandemin. Ni som anmält er behåller er plats. Ni andra kan fortfarande anmäla er. Anmälan är EJ bindande.

Anmälan : Ring 0250-14224 eller e-post, mora@sv.se.