DALSKA är samlingsnamnet på de gamla bygdemålen i norr om Siljan. Lokala små variationer finns. Ett antal kurser har nu ordnats via Studieförbundet Vuxenskolan. Grundkurs i Dalska, Våmhus-Dalska (våmhusmål) och Färnäs-dalska (färnäsmål). Anmälan : Ring 0250-14224 eller e-post, mora@sv.se.