Dans

BOLLYWOOD - Indisk Showdans
Kom och prova på Gratis torsdag 20 september kl18.30
OGT-NTO lokalen Hedemora, Melinsgatan 7

Tycker du är roligt så finns möjlighet att fortsätta i en kurs!