Data & IT

Tycker du datorn är lite läskig eller svår att förstå sig på?
I ett lugnt tempo visar William dig hur och vad du skall och kan göra.
6 tillfällen - 500 kr.
Start så fort den rådande corona situationen medger detta.

för mer info. / anmälan : 0250- 142 24 eller mora@sv.se