Funktionsnedsättning

Välkommen till vårt "Prova-på-rum" där vi tränar svenska språket med hjälp av programmet Lexia. Ingen tidigare erfarenhet av datorer behövs. Vi anpassar träningen efter deltagaren, programmet finns i många olika nivåer. Vår ledare Birgitta Lar Andersson har många års erfarenhet och tar väl hand om deltagarna. Vi försöker anpassa tiderna så det passar individen.
Genom denna verksamhet har du möjlighet att träffa andra i samma situation, få datorstödd språkträning och en stunds trevlig samvaro vid fikabordet.
Du har möjlighet att komma till oss och Prova på om du vill, det är kostnadsfritt.

Anmälningar och förfrågningar ring 0240-13890 eller till Birgitta 070-3466823.